Ένα δικό σου δωμάτιο

Ένα δικό σου δωμάτιο

Η Virginia Woolf, με το έργο της Ένα δικό σου δωμάτιο (1929· στα ελληνικά: Οδυσσέας 1980) έδωσε φωνή σε όλες τις γυναίκες που είχαν την ίδια μεταχείριση με την ηρωίδα της. Η ανάγκη για σταθερό εισόδημα και για «ένα δικό τους δωμάτιο» κωδικοποίησε την έκφραση της γυναικείας χειραφέτησης. Η φεμινιστική κριτική αναθεώρησε τον λογοτεχνικό κανόνα, εστιάζοντας το βλέμμα της στις λησμονημένες γυναίκες συγγραφείς.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα