Νεοελληνικός λογοτεχνικός κανόνας

Νεοελληνικός λογοτεχνικός κανόνας

Ο Άλκης Αγγέλου και ο Πάνος Μουλλάς με τις μελέτες τους για το «λαϊκό ανάγνωσμα» και την «παραλογοτεχνία» διεύρυναν τα όρια του νεοελληνικού «λογοτεχνικού κανόνα». Ο Άλκης Αγγέλου μελέτησε κυρίως το φαινόμενο της πρόσληψης του «Μπερτόλδου» (17ος αιώνας), αναδεικνύοντας τις πολιτισμικές διεργασίες των λαϊκών εντύπων, από τον εκδότη έως τον αναγνώστη. Ο Πάνος Μουλλάς με τη μελέτη του Ο χώρος του εφήμερου. Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα (Σοκόλης 2007), ανέδειξε τη σημασία των εφήμερων πεζογραφημάτων στον Τύπο του 19ου αιώνα. Ένα τέτοιο πεζογράφημα είναι Ο κύριος Πρόεδρος (1893) του Γεράσιμου Βώκου, που επανεκδόθηκε σε επιμέλεια του Μουλλά (Σοκόλης 2004).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα