Οι βιβλιοθήκες του κόσμου

Οι βιβλιοθήκες υπήρξαν σημαντικές τόσο για τη φύλαξη και διάσωση των βιβλίων όσο και για την εξυπηρέτηση αναγνωστών, μελετητών, ερευνητών και λογίων. Παράλληλα με την προσαρμογή τους στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής συνεχίζουν να είναι θεμελιώδης θεσμός για τον πολιτισμό του ανθρώπου. Στο βίντεο, με υπόκρουση Βέρντι, παρελαύνουν ορισμένες από τις πιο φημισμένες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Αρχική πηγή: archinfo2.0 .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα