Ποιο είναι το μέλλον του βιβλίου;

Ποιο είναι το μέλλον του βιβλίου;

Το μέλλον του βιβλίου θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνύπαρξης ανάμεσα στο παραδοσιακό τυπωμένο βιβλίο και στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Πηγή: Ιστοσελίδα activesustainability.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα