Ο Καθήμενος Γραφέας

Ο Καθήμενος Γραφέας

Χαρακτηριστικό δείγμα της αρχαίας αιγυπτιακής τέχνης. Το γλυπτό αυτό από ασβεστόλιθο βρέθηκε στη Σαχάρα το 1850 και είναι γνωστό ως ο Καθήμενος Γραφέας ή ο Οκλαδόν Γραφέας. Δεν γνωρίζουμε όνομα, τίτλο ή θέση στην ιεραρχία. Ανήκει στην 4η ή την 5η Δυναστεία και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου . Η ιδιότητα του γραφέα αναφέρεται σε άντρες που είχαν υποβληθεί σε μακρά διαδικασία άσκησης (μπορούσε να φτάσει και τα πέντε χρόνια) για να μάθουν την πολύπλοκη τέχνη της ιερογλυφικής γραφής.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα