Μοναστηριακές βιβλιοθήκες

Μοναστηριακές βιβλιοθήκες

«Η Βιβλιοθήκη της Μονής αποτελεί την αρχαιότερη εν λειτουργία χριστιανική βιβλιοθήκη με χρονολογημένα χειρόγραφα τα οποία αρχίζουν ήδη από τον 4ο αιώνα. […] Το 1975 εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός και άλλων χειρογράφων. Επρόκειτο για το τμήμα της παλαιάς Βιβλιοθήκης όπου εφυλάσσοντο τα μη εν χρήσει, λόγω φθορών, χειρόγραφα ή τμήματα χειρογράφων μαζί με υλικό για την συντήρησή τους […]». Από την ιστοσελίδα της μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα