Το χειρόγραφο βιβλίο στο Βυζάντιο Ι

Σύντομο απόσπασμα από το πρώτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Η Ελληνική Τυπογραφία (1985) με τίτλο «Προϊστορία και ιστορία της ελληνικής γραφής. Ο κόσμος του χειρογράφου». Αναφέρεται κυρίως στο Βυζάντιο με επίκεντρο το χειρόγραφο βιβλίο και την εμφάνιση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα. Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο ΕΡΤ .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα