Αρχαία ελληνική γραμματεία Ι

Αισχύλος, Ηρόδοτος

Μια από τις πρώτες αναφορές στον κύλινδρο από πάπυρο (μορφή του βιβλίου στην αρχαιότητα) εντοπίζεται στο πρώτο απόσπασμα που ακολουθεί από τις Ικέτιδες (946-7) του Αισχύλου (5ος αιώνας π.Χ.)· πρόκειται για τα λόγια του βασιλιά του Άργους Πελασγού, με τα οποία στον Κήρυκα που απαιτεί την επιστροφή των Δαναΐδων στους Αιγυπτίους. Μια άλλη μαρτυρία, την ίδια περίπου εποχή, μας δίνει το δεύτερο απόσπασμα από το δεύτερο βιβλίο («Ευτέρπη», 100:1) των Ιστοριών του Ηροδότου, στο οποίο γίνεται λόγος για την Αίγυπτο.

ταῦτ᾽ οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων κατεσφραγισμένα, σαφῆ δ᾽ ἀκούεις ἐξ ἐλευθεροστόμου γλώσσης ( = δεν είναι αυτά σε πινακίδες χαραγμένα, ούτε μέσα σε τυλιγμένα βιβλία [παπύρους] σφραγισμένα, αλλά λόγια ακούς ξεκάθαρα που τα λέει γλώσσα ελευθερόστομη).

 


μετά δε τοῦτον κατέλεγον οἱ ἱρέες ἐκ βύβλου ἄλλων βασιλέων τριηκοσίων καί τριήκοντα οὐνόματα (= ύστερα από αυτόν οι ιερείς διάβασαν από τους παπύρους τους τα ονόματα τριακοσίων τριάντα βασιλέων).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα