Έμπνευση

William-Adolphe Bouguereau, Inspiration (1898)

Ο William-Adolphe Bouguereau αποδίδει την έμπνευση (Inspiration, 1898) δημιουργώντας μια εικόνα που έχει τις πηγές της στa κλασικά μοτίβα. «Genius is twenty per sent inspiration and eighty per sent perspiration», θυμίζει ο Umberto Eco, και τα λόγια του μοιάζουν να περιγελούν την ανάλαφρη, ντελικάτη και στοχαστική μορφή που επιλέγει να ζωγραφίσει ο Bouguereau. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα