Γκράφικ Νόμπελ

Πηγή: Περιοδικό δρόμου Σχεδία, τχ. 52 (Οκτ. 2017) 13.

Κριτικά κείμενα