Αϊβαλί

Τι είναι η πατρίδα; Το ερώτημα διατρέχει και παίρνει πολλές διαφορετικές απαντήσεις στο graphic novel Αϊβαλί (Κέδρος 2014), στο οποίο ο Σολούπ επιλέγει αποσπάσματα από τα έργα τεσσάρων συγγραφέων (Φώτης Κόντογλου, Ηλίας Βενέζης, Αγάπη Βενέζη-Μολυβιάτη, Ahmet Yorulmaz), τα οποία προωθούν την μετριοπάθεια, έστω αν και στα αρχικά κείμενα, όπως για παράδειγμα του Κόντογλου, η εικόνα του Τούρκου αποτυπώνεται και έντονα αρνητικά. Είναι χαρακτηριστικό πώς οι ήρωες του Σολούπ επαναπροσδιορίζουν το τι σημαίνει στις αρχές του 21ου αιώνα να δηλώνεις «έχω μικρασιατική καταγωγή», αναδεικνύουν πώς το Αϊβαλί μπορεί να είναι μια πατρίδα ξανακερδισμένη στο πεδίο της τέχνης και της ζωής, αρκεί να αναγνωρίσουμε και την αλήθεια του Άλλου (Δασκαλά 2018).

Κριτικά κείμενα