Η Πάπισσα Ιωάννα II

Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που δύο δημιουργοί κόμικς περιγράφουν τη σημασία της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμανουήλ Ροΐδη. Ο Λευτέρης Παπαθανάσης (αριστερά, ΚΨΜ 2015), με παιγνιώδη τόνο, υπογραμμίζει σε λίγες γραμμές τη σατυρική διάσταση και την αναλογία με το παρόν, ενώ ο Δημήτρης Χαντζόπουλος (δεξιά, The Athens Review of Books 2018) επιλέγει να πληροφορήσει τον σύγχρονο αναγνώστη, δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητα του Ροΐδη και του έργου του. Βλ. κι εδώ .

Κριτικά κείμενα