Το περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα»

Το περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα»

Το λογοτεχνικό περιοδικό Τα Νέα Γράμματα άρχισε να εκδίδεται τον Ιανουάριο του 1935 με διευθυντή τον Ανδρέα Καραντώνη υπό την ένθερμη υποστήριξη και χρηματοδότηση του Γιώργου Κατσίμπαλη (Α΄ περίοδος: 1935-1940, Β΄ περίοδος: 1944-1945). Το περιοδικό αποτέλεσε εκδοτικό βήμα των χαρακτηριστικότερων εκπροσώπων της «γενιάς του 1930» και συνέτεινε στη διαμόρφωση των όρων υποδοχής του έργου τους.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα