Ο κύκλος των «Μακεδονικών Ημερών»

Ο κύκλος των «Μακεδονικών Ημερών»

Οι συνεργάτες του περιοδικού Μακεδονικές Ημέρες. Από αριστερά προς τα δεξιά (καθισμένοι): Γ. Βαφόπουλος, Β. Τατάκης, Π. Σπανδωνίδης, Α. Γιαννόπουλος, Δέλιος, (όρθιοι): Τ. Βαρβιτσιώτης, Γ. Θέμελης, Σ. Δούκας, Ν.Γ. Πεντζίκης, Σ. Ξεφλούδας, Α. Λεβής (Αρχείο Γ. Βαφόπουλου, Θεσσαλονίκη 1938).

Οι Μακεδονικές Ημέρες, μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό πρωτοποριακών τάσεων, εκδόθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε δύο περιόδους: από τον Μάρτιο του 1932 έως τον Σεπτέμβριο του 1939 και από τον Σεπτέμβριο του 1952 έως τον Απρίλιο του 1953. Η έκδοση του περιοδικού στόχευε πρωτίστως στο να αποτελέσει ένα εκδοτικό βήμα για τους λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης, αλλά και να συντονίσει την πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της πόλης. Η ανάδειξη των θεσσαλονικιών λογοτεχνών, την οποία πετυχαίνει έως έναν βαθμό το περιοδικό, προκαλεί ακολούθως, από το 1935 και μετά, μια συζήτηση για την ύπαρξη ή μη μιας ιδιαίτερης λογοτεχνικής σχολής στην πόλη. Ο όρος πάντως «σχολή της Θεσσαλονίκης» παρέμεινε ίσως περισσότερο ενδεικτικός της αμφιθυμίας, που υπήρξε το βασικότερο σημείο της συζήτησης αναφορικά με την ύπαρξη αυτής της σχολής.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα