Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα

Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα

Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864 συνιστά οπωσδήποτε έναν σημαντικότατο σταθμό στην πολυεπίπεδη και πολιτισμική αφομοίωσή τους στον εθνικό κορμό. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης οι πνευματικές προσπάθειες των Επτανησίων διοχετεύθηκαν σε δύο κατευθύνσεις: στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ιδιαιτερότητας και ταυτόχρονα στη μεταλαμπάδευση των στοιχείων αυτής της ιδιαιτερότητας στο ελλαδικό πνευματικό περιβάλλον.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα