Βιογραφικό σημείωμα

Μήτρας Μιχαήλ

Εμβληματικό ελληνικό ποίημα, για τον τρόπο με τον οποίο, στην καλλιτεχνική πρακτική της «οπτικής ποίησης», η τυπογραφική διάταξη του κειμένου στη σελίδα μετατρέπεται σε αυτόνομο φορέα σημασίας.

 

 

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Μιχαήλ Μήτρας, Η παράδοξη οικειότητα του Αγνώστου, Δελφίνι, Αθήνα 1997, σ. 16.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα