Ο Οιδίπους και η Σφιγξ

Ο Οιδίπους και η Σφιγξ

Ο Καβάφης ενίοτε συνθέτει ποιήματα με αντικείμενο ζωγραφικούς πίνακες, όπως στην περίπτωση του αποκηρυγμένου ποιήματος του 1896, «Ο Οιδίπους», το οποίο προλογίζει με τη φράση: «Εγράφη έπειτα από ανάγνωσιν περιγραφής της ζωγραφιάς “Ο Οιδίπους και η Σφιγξ” του Γουστάβου Μορό». Στη φωτογραφία βλέπουμε τον πίνακα «Ο Οιδίπους και η Σφιγξ» (1864) του γάλλου «παρακμιακού» ζωγράφου Gustave Moreau (1826-1898), που εκτίθεται στο Παρίσι, στο Εθνικό Μουσείο Gustave Moreau . Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα