Καλλιγράφημα Ι

Καλλιγράφημα Ι

Στο τέλος του 19ου αιώνα, η ζωγραφική και η ποίηση διερευνούν τις συγκλίσεις τους όχι στο επίπεδο της θεματικής, αλλά στο επίπεδο της φόρμας. Αυτή η καταστατική στροφή προδιαγράφει την πραγμάτευση της αρχής της ut pictura poesis σε ολόκληρο τον αιώνα που έπεται, τον 20ό, με κορυφαίο δείγμα τα «καλλιγραμματικά ποιήματα» της συλλογής Calligrammes (1913-1916) του υπερρεαλιστή Guillaume Apollinaire (1880-1918), όπου η διάταξη των στίχων στη σελίδα ζωγραφίζει το αναφερόμενο θέμα. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα