Πρωινό στη χλόη

Πρωινό στη χλόη

Αν και δεν πρόκειται για καθαυτό λογοτεχνικούς χαρακτήρες και ο διάσημος αυτός πίνακας του Edouard Manet (1863) μπορεί να συζητηθεί με διάφορους τρόπους, αξίζει να παρατηρήσει κανείς την απεικόνιση των γυναικών που παραμένει στερεοτυπική παρά τη φαινομενικά ρηξικέλευθη οπτική του ζωγράφου: η μία γυναίκα, στο προσκήνιο (που τυχαίνει να απεικονίζει και τη σύζυγο του ζωγράφου), είναι γυμνή, ενώ η άλλη, στο βάθος του πίνακα, είναι πολύ ελαφρά ντυμένη καθώς σκύβει στο νερό (ένας πρώτος τίτλος του έργου ήταν «Το μπάνιο»). Οι άντρες, από την άλλη πλευρά, εικονίζονται με πλήρη ενδυμασία. Η αντίθεση αυτή επιτρέπει να σκεφτεί κανείς τις γυναίκες με δύο αλληλένδετους τρόπους που ενδιαφέρουν το θέμα μας: αφενός ως αντικείμενα που προσφέρονται για μια ευχαρίστηση του ανδρικού βλέμματος με σεξουαλικό ενδιαφέρον (οι ευπρεπώς ενδεδυμένοι άνδρες από την άλλη πλευρά δεν κινητοποιούν τέτοιου είδους σκέψεις)∙ αφετέρου ως περισσότερο «φυσικές» από τους άνδρες, περισσότερο αφομοιωμένες και συνταιριασμένες με τη φύση που τις περιβάλλει. Πρόκειται για μια απεικόνιση που παραπέμπει στη στερεοτυπική αντίληψη της γυναίκας ως περισσότερο συνδεδεμένης με τη φύση, την ύλη, τη σεξουαλικότητα και τον κύκλο της αναπαραγωγής. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα