Περιηγητές στη Λειτουργία

Ο ποιητής Ματθαίος Μουντές διαβάζει το ποίημα του Τ.Κ. Παπατσώνη «Περιηγητές στη Λειτουργία». Από τον δίσκο Τ.Κ. Παπατσώνης. Ανθολόγιο (Διόνυσος 1999).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα