Αυτοπροσωπογραφία

Ταγμένος στην υπόθεση του χριστιανισμού, διαπρύσιος υπερασπιστής της ελληνικής ιθαγένειας, φτάνοντας μέχρι τον βυζαντινό αντιδυτικισμό, ο Κόντογλου δεν υπήρξε μονάχα λογοτέχνης, αλλά κυρίως ζωγράφος με έκτυπη την επιρροή της εκκλησιαστικής εικονογραφίας. Χαρακτηριστικό σημάδι της βυζαντινής αυτής επίδρασης αποτελεί και η αυτοπροσωπογραφία που κοσμούσε την έκδοση του βιβλίου του Ο Αστρολάβος (1935).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα