Η αγάπη για το διάβασμα ενισχύει τη μάθηση

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται τρία προγράμματα ενίσχυσης της ανάγνωσης: τα δύο από αυτά κάνουν χρήση νέων ηλεκτρονικών μέσων και το τρίτο φέρνει σε επαφές μαθητές και μαθήτριες με άτομα τρίτης ηλικίας μέσα από τη δραματοποίηση κειμένων. Η πρόσβαση στην ανάγνωση μπορεί να καταστεί όταν κινητοποιηθούν πρακτικές, οι οποίες είναι μέρος της καθημερινότητας των εμπλεκόμενων ομάδων. Το βίντεο προέρχεται από το ελληνικό κανάλι του euronews στο youtube.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα