Δωμάτιο ξενοδοχείου

Δωμάτιο ξενοδοχείου

Η αναγνώστρια του Edward Hopper φαίνεται βυθισμένη στην ανάγνωση ενός εντύπου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν είναι βέβαιο ότι ενδιαφέρεται για αυτό που διαβάζει. Οι αναγνώστριες του Hopper ερμηνεύθηκαν ως ενδεικτικές των αδιεξόδων του σύγχρονου πολιτισμού. Από το βιβλίο των Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 140.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα