Η ηλεκτρονική ανάγνωση

Ένα βίντεο για τις νέες προκλήσεις της ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Το βίντεο προέρχεται από το κανάλι του Ηλεκτρονικού Αναγνώστη στο youtube.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα