Η Μέριλιν διαβάζει τον Οδυσσέα

Η Μέριλιν διαβάζει τον Οδυσσέα

Η Merylin Monroe, σύμβολο της λαϊκής κουλτούρας στη διάρκεια του 20ού αιώνα, εικονίζεται να διαβάζει τον Οδυσσέα του James Joyce, ίσως ένα από τα σημαντικά κείμενα του διεθνούς λογοτεχνικού κανόνα. Καθώς οι ενασχολήσεις της Monroe απείχαν πολύ από την ενασχόληση με την υψηλή κουλτούρα, η φωτογραφία αυτή (1952) μπορεί να ερμηνευτεί ως «πρόκληση» στη διαδεδομένη άποψη περί της ταξικής αναπαραγωγής της αισθητικής καλλιέπειας. Από το βιβλίο των Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 145.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα