Η γυναίκα από την Αρλ, κυρία Ζινού

Η γυναίκα από την Αρλ, κυρία Ζινού

Η κυρία Ζινού είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη του καφενείου του Σταθμού, στο οποίο σύχναζε ο Van Gogh, κατά τη διαμονή του στην Αρλ. Στο έργο (1888) βλέπουμε την κυρία Ζινού, με απλά ρούχα, να σηκώνει τα μάτια από το βιβλίο, το οποίο κρατάει στα χέρια της. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην επίδραση του αναγνώσματος, δηλαδή στις σκέψεις της κυρίας Ζινού. Από το βιβλίο των Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 100.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα