Ένα χειρόγραφο του Γιώργου Σεφέρη

Συμβαίνει πολύ συχνά στην έκδοση ενός αυτοβιογραφικού κειμένου να μην αποτυπώνεται η πρώτη γραφή. Ο Γιώργος Σεφέρης αντιγράφει το 1967 μεγάλο μέρος του προσωπικού του ημερολογίου που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1925 έως το 1951. Δίνει τον τίτλο «Μέρες Α΄» στο τετράδιο στο οποίο αντέγραψε τις εγγραφές από τις 16 Φεβρουαρίου 1925 έως τις 17 Αυγούστου 1931. Στην πρώτη σελίδα του τετραδίου αυτού μάλιστα, το οποίο ονομάζει «αντίτυπο προσωπικό», σημειώνει πως «τα πρωτότυπα χειρόγραφα κατεστράφησαν». Φωτογραφία από το αρχείο Σεφέρη (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, φακ. 12, υποφάκελος 1).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα