Τριπλό αυτοπορτρέτο

Το «Triple Self-Portrait» (1960) του αμερικανού εικαστικού καλλιτέχνη Norman Rockwell (1894-1978) χρησιμοποιήθηκε στο εξώφυλλο της μελέτης Le Pacte autobiographique του Philippe Lejeune (Seuil 1975). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως για την αυτοαναπαράστασή του ο ζωγράφος επιστρατεύει, πέρα από τη βοήθεια του καθρέφτη, τέσσερις αυτοπροσωπογραφίες καλλιτεχνών από διαφορετικές περιόδους: του Albrecht Dürer (1498 ), του Rembrandt (1652 ), του Vincent van Gogh (1889 ) και του Pablo Picasso (1929 ). Πηγή: Norman Rockwell Museum .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα