Δημοσιογραφικές αυτοβιογραφίες

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εξετάσει κανείς μια αυτοβιογραφία και αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές όταν το αντικείμενο μελέτης είναι ένα σώμα αυτοβιογραφιών (ή ένα σώμα αυτοβιογραφικών κειμένων). Μπορεί η αυτοβιογραφία να εξεταστεί ως έκφραση της υποκειμενικότητας του αυτοβιογραφούμενου, να ειδωθεί ως έκφραση μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως ένας τρόπος διεκδίκησης της αναγνώρισης σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πεδίο.

Απόσπασμα από τη διάλεξη του Γρηγόρη Πασχαλίδη με τίτλο «Αυτοβιογραφία και θεωρία πεδίων. Η περίπτωση των δημοσιογραφικών αυτοβιογραφιών» (2-11-2019). Πηγή: Ίδρυμα Μποδοσάκη .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα