Το ύφος του φωτογράφου

Το ύφος στη φωτογραφία και το ύφος του φωτογράφου: ο Πλάτων Ριβέλλης εγκωμιάζει το ύφος σε αντίθεση με το στιλιζάρισμα, την ευκολία δηλαδή μιας επανάληψης που γίνεται μανιέρα. Πηγή: youtube.com .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα