Μελέτες-σταθμοί για την ανάπτυξη της υφολογίας στη δεκαετία 1970

Μελέτες-σταθμοί για την ανάπτυξη της υφολογίας στη δεκαετία 1970

Στις δεκαετίες 1960-1970, εκδόθηκε μια σειρά από εμβληματικά κείμενα για το ύφος που αποτέλεσαν έναυσμα για σφοδρές αντιπαραθέσεις και πολεμικές. Στο επίκεντρό τους είχαν τη θέση και τη βαρύτητα της γλωσσολογικής ανάλυσης στην προσέγγιση του ύφους και, συνακόλουθα, στην ερμηνεία του κειμένου.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα