Ατομική και συλλογική ανάγνωση: ρήξη ή συνεχές;

Κείμενα & επιλογή υλικού
Μαίρη Λεοντσίνη
Ανάγνωση με τη λάμπα

Ο πιο διαδεδομένος μύθος σχετικά με την ανάγνωση είναι ίσως εκείνος που την παρουσιάζει ως μια μοναχική πρακτική εκτός κοινωνικότητας και συναναστροφών. Η Elizabeth Long (2003) μίλησε για την «ιδεολογία του μοναχικού αναγνώστη», προσπαθώντας να αμφισβητήσει αυτόν τον μύθο και να αναδείξει την κοινωνική λειτουργία της ανάγνωσης και τον ρόλο της στην ενίσχυση του κοινωνικού δεσμού. Η σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ανάγνωσης αναδεικνύει ότι για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι διάβαζαν σε ομάδες είτε στον δημόσιο χώρο είτε στην ιδιωτική εστία.

  • Bödeker, H.E. 1995. D’une histoire littéraire du lecteur à l’histoire du lecteur. Bilan et perspectives de l’histoire de la lecture en Allemagne. Στο Histoires de la lecture. Un bilan de recherches, επιμ. R. Chartier, 93-124. Παρίσι: IMEC/Maison des Sciences de l’Homme.
  • Cavallo, G. 2008. Η ανάγνωση στο Βυζάντιο. Μτφρ. Σ. Τσοχανταρίδου & P. Odorico. Αθήνα: Άγρα.
  • —— & R. Chartier, επιμ. 2008. Ιστορία της Ανάγνωσης στο Δυτικό Κόσμο. Επιστ. επιμ.-εισαγ. Χριστίνα Μπάνου. Μτφρ. Αφρ. Θεοδωρακάκου, Μ. Καρκαζής, Μ. Οικονομίδου & Ευγ. Τσελέντη. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Chartier, R. 2008. «Λαϊκά» αναγνώσματα και «λαϊκοί» αναγνώστες. Από την Αναγέννηση έως τον 18ο αιώνα. Μτφρ. Ευγενία Τσελέντη. Στο Cavallo & Chartier 2008, 331-348.
  • Collins, W. 1858. The unknown public. Household Words 28: 217-222. Διατίθεται εδώ .
  • Hartley, J. 2001. Reading Groups. Οξφόρδη: Oxford University Press.
  • Long, E. 2003. Book Clubs. Women and the Uses of Reading in Everyday Life. Σικάγο/Λονδίνο: The University of Chicago Press.
  • Lyons, M. 2008. Οι νέοι αναγνώστες του 19ου αιώνα. Μτφρ. Ευγενία Τσελέντη. Στο Cavallo & Chartier 2008, 377-409.
  • Roche, D. 1985. Les pratiques de l’écrit dans les villes françaises du XVIIe siècle. Στο Pratiques de la lecture, επιμ. R. Chartier, 201-230. Παρίσι: Payot.
  • Wittmann, R. 2008. Μια επανάσταση της ανάγνωσης στα τέλη του 18ου αιώνα; Μτφρ. Μ. Καρκαζής. Στο Cavallo & Chartier 2008, 349-375.
Φωτογραφίες
Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα