Εσωτερικός χώρος με γυναίκα που διαβάζει ένα γράμμα

Εσωτερικός χώρος με γυναίκα που διαβάζει ένα γράμμα

Το λιτό περιβάλλον του σπιτιού του ζωγράφου είναι το φόντο του πίνακα (1899). Ο χρόνος φαίνεται να σταματάει, όταν η γυναίκα διαβάζει το γράμμα, σε αρμονία με την «ποίηση της σιωπής» του Vilhelm Hammershoi (1864-1916). Από το βιβλίο Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 114.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα