Τρίπτυχο της λατρείας των μάγων

Τρίπτυχο της λατρείας των μάγων

Χαρακτηριστικό έργο της φλαμανδικής σχολής, αυτό το έργο θρησκευτικού περιεχομένου του Hugo Van der Goes (περ. 1440-1482) παρουσιάζει το βιβλίο και τη χρήση του ως σύμβολο πίστης. Το βιβλίο χρησιμεύει για να αποδιώξει τον δράκο, ο οποίος βρίσκεται στα πόδια της. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Αγία Μαργαρίτα απειλήθηκε από τον δράκο, αλλά κατάφερε να τον αποφύγει χάρη σε ένα μικρό σταυρό που είχε πάνω της. Εδώ το βιβλίο παίρνει τη θέση του δράκου, ως ικανό να σώσει το θρυλικό πρόσωπο. Από το βιβλίο Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 42.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα