Πορτραίτο της κυρίας Βίγκι

Πορτραίτο  της κυρίας Βίγκι

Στον πίνακα (1930-1936) του Cagnaccio di San Pietro (Natalino Bentivoglio Scarpa, 1897-1946) η παιδικότητα στο πρόσωπο της κυρίας Βίγκι ενισχύεται από τα παιδικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι. Εδώ η ανάγνωση φαίνεται να μην προσθέτει ιδιαίτερα στο άχρωμο και ίσως μελαγχολικό πρόσωπο της κυρίας Βίγκι. Ενδεχομένως κοινοποιεί κάτι που διάβασε. Από το βιβλίο Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 137.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα