Ανάγνωση με τη λάμπα

Ανάγνωση με τη λάμπα

Σε αυτό το έργο (1858) του James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην αναγνώστρια και το βιβλίο μπορεί να αναδεικνύει τη σωματική σχέση της με το ανάγνωσμα και την αυξανόμενη προσπάθεια να το κάνει δικό της. Στη διαδικασία της ανάγνωσης η σωματικότητα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως πεδίο ανάλυσης της πρόσληψης των κειμένων. Από το βιβλίο Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 93.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα