Ηλικιωμένη γυναίκα που διαβάζει

Ηλικιωμένη γυναίκα που διαβάζει

Σε αυτό το έργο (1631) του Rembrandt (1606-1669), η γηραιά κυρία, της οποίας το σώμα καλύπτεται από τα φαρδιά ρούχα, είναι βυθισμένη στην ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης. Η σημασία της πρακτικής τονίζεται από το φως, το οποίο ξεπηδά από το ογκώδες βιβλίο. Η ανάγνωση των Γραφών, ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εποχή του ζωγράφου, αποτελεί υποχρέωση των εγγραμμάτων και εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Από το βιβλίο Laure Adler & Stefan Bollmann, Les femmes qui lisent sont dangereuses, Flammarion, Παρίσι 2015, σ. 52.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα