Εκπαίδευση και εξετάσεις

Στην Ελλάδα οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ είναι είδηση που κοινοποιείται και μεταδίδεται από όλα τα ΜΜΕ: εφημερίδες, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ έχουμε την ανάλυση θεμάτων από ένα φροντιστήριο, έναν αποκλειστικά ελληνικό θεσμό.

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα