Το πρώτο νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα

Το πρώτο νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα

Το φύλλο της πρώτης δημοσίευσης (σε μορφή επιφυλλίδας) του πρώτου νεοελληνικού ιστορικού μυθιστορήματος (Α.Ρ. Ραγκαβής, Ο Αυθέντης του Μωρέως, 1850). Σχεδόν 87 χρόνια μετά το πρώτο νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα, το 1937, με την πρώτη δημοσίευση του μυθιστορήματος του Άγγελου Τερζάκη Η πριγκιπέσσα Ιζαμπώ, η στροφή της νεοελληνικής λογοτεχνίας προς το παρελθόν πραγματοποιείται με μια ακόμα ματιά προς τη Φραγκοκρατία. Πηγή: περ. Πανδώρα, τχ. 7 (Ιούλ. 1850) στον ιστοτόπο Πλειάς .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα