Κριτικά κείμενα

Ύφος και γραφή

Χαραλαμπάκης Χριστόφορος

Ο σχολιασμός του ορισμού του ύφους από τον Roland Barthes ενδιαφέρει για δύο λόγους. Κατά πρώτον, αναδεικνύει τις...

Εθνική και διεθνική λογοτεχνία

Χάρης Πέτρος

Ο Πέτρος Χάρης (1902-1998) στον εισιτήριο λόγο του στην Ακαδημία Αθηνών αναρωτιέται σχετικά με το ποια μπορεί να είναι...

Η δεύτερη μεταπολεμική γενιά ΙΙ

Χατζηβασιλείου Βαγγέλης

Ο κριτικός Βαγγέλης Χατζηβασιλείου αντικρούει την πεποίθηση για τη θεωρούμενη «παραγνώριση» της δεύτερης μεταπολεμικής...

Σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα & ιστορία

Χατζηγεωργίου Νάγια, Roilos Panagiotis

Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται γενικά στην εμφάνιση του μεταμοντέρνου ιστορικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα, ενώ στο...

Οι φωτογραφίες του Γιώργου Σεφέρη

Χιώτης Θεόδωρος

Ο μελετητής του Σεφέρη Θεόδωρος Χιώτης συζητά τη φωτογραφική δραστηριότητά του. Κεντρικό συστατικό στοιχείο της είναι η...

Λογοτεχνική κριτική και διδακτική μεθοδολογία

Χοντολίδου Ελένη

Στο συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η παροχή της προγραμματισμένης από τα Αναλυτικά Προγράμματα γνώσης...