Κριτικά κείμενα

Επιφυλλιδικό μυθιστόρημα

Μουλλάς Πάνος

Το επιφυλλιδικό μυθιστόρημα αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση της εντός του Τύπου λογοτεχνίας, της λογοτεχνίας...

Τύπος και λογοτεχνία στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα

Μουλλάς Πάνος

Στον ειδικό χώρο μιας μελέτης, που θα ήταν το έργο των λογοτεχνών και των επίδοξων νεαρών λογοτεχνών που εργάζονται ως...

Η Ποιητική γραμματική ως επιλογή και απόκλιση

Μπαμπινιώτης Γεώργιος

Αν η Ποιητική θεωρούνταν από τον Jakobson και τους φορμαλιστές και δομιστές ως μια καθολική υφολογία και θεωρία της...

Η γενιά του ’70

Μπεκατώρος Στέφανος, Φλωράκης Αλ.

Το 1971 κυκλοφορεί η ανθολογία των Στ. Μπεκατώρου και Αλ. Φλωράκη υπό τον τίτλο Η νέα γενιά. Ποιητική ανθολογία ’65-’70...

Για την ποίηση και την πολιτική

Μπλάνας Γιώργος

Διερευνώντας τη σχέση ποίησης και πολιτικής, ο Γιώργος Μπλάνας ζητά να την εντάξει σε σύγχρονα συμφραζόμενα...

Έρευνα σχολικών εγχειριδίων

Μπονίδης Κυριάκος, Χοντολίδου Ελένη

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι πολιτικό, πληροφοριακό και παιδαγωγικό μέσο, προϊόν και παράγοντας κοινωνικών διαδικασιών....