Κριτικά κείμενα

Το Ολικό Έργο Τέχνης

Νίκα-Σαμψών Εύη

Το μουσικό και θεωρητικό έργο του Richard Wagner σημάδεψε τους συμβολιστές ποιητές με τον πιο έντονο αλλά ταυτόχρονα...

Η διάσταση του φύλου στον λογοτεχνικό κανόνα

Ντενίση Σοφία

Μια από τις βασικές παραμέτρους στη συγκρότηση του λογοτεχνικού κανόνα είναι οι έμφυλες ταυτότητες, που διαμορφώνουν...

Ο ποιητής και το γραμμόφωνο

Ξανθουδάκης Χάρης

Οι ημερολογιακές σημειώσεις του Γιώργου Σεφέρη για τη μουσική (κυρίως στις Μέρες Β΄) αποτελούν πολύτιμο υλικό έρευνας...

Μικροαφήγηση και άλλα είδη

Παλαιολόγος Κωνσταντίνος

Ως είδος σε εξέλιξη οι μικροαφηγήσεις βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με άλλα κειμενικά είδη και εκφραστικούς τρόπους. Στο...

Τόσο πολλά ονόματα για ένα τόσο βραχύ είδος

Παλαιολόγος Κωνσταντίνος

Μόνο αμηχανία προκαλεί στον μελετητή και τον αναγνώστη η πολυδαίδαλη και χαοτική κατάσταση που επικρατεί γύρω από την...

Κινηματογραφήματα

Παλαμάς Κωστής

Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς στην επιφυλλίδα του «Κινηματογραφήματα» (1923) κρίνει τον (βωβό ακόμα) κινηματογράφο με έντονη...