Κριτικά κείμενα

Λογοτεχνικός μύθος

Σιαφλέκης Ζαχαρίας Ι.

Ο Ζαχαρίας Σιαφλέκης αναλύει στο επιλεγμένο απόσπασμα την προβληματική που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τον λογοτεχνικό...

Νέες τάσεις και τεχνικές στην ποίηση

Σιώτης Ντίνος

Ο Ντίνος Σιώτης σχολιάζει την άμεση σύνδεση των σύγχρονων τεχνικών γραφής με την ίδια τη γλώσσα.

Οι φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου

Σταθάτος Γιάννης

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος υπήρξε μανιώδης φωτογράφος. Ενέταξε τη φωτογραφία στο πλαίσιο των υπερρεαλιστικών του πρακτικών,...

Μια εικονογραφημένη ιστορία του Άλλου

Στενού Κατερίνα

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τον Άλλο και τις αναπαραστάσεις του διά μέσου των αιώνων έγραψε η κοινωνιολόγος Κατερίνα...

Γυμνοπαιδίες Satie & Σεφέρη

Ταμπακάκη Πολίνα

Στη δίπτυχη συλλογή του Γυμνοπαιδία («Σαντορίνη», «Μυκήνες») ο Γιώργος Σεφέρης αξιοποιεί ένα σύνθετο πλέγμα αναφορών,...

Η ανάγνωση και η θεωρία της πρόσληψης

Τζιόβας Δημήτρης

Ο όρος αισθητική της πρόσληψης χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της Θεωρίας της...