Κριτικά κείμενα

Αυτοβιογραφία

Παρίσης Ιωάννης, Παρίσης Νικήτας

Στο Λεξικό λογοτεχνικών όρων του Ιωάννη και του Νικήτα Παρίση δίνονται οι βασικές πληροφορίες για το είδος της «...

Ζητήματα ορολογίας

Παρίσης Ιωάννης, Παρίσης Νικήτας

Παρ’ όλο που ο όρος ανάγνωση μοιάζει απλός και κατανοητός, η σημασία του περιλαμβάνει μια πληθώρα νοημάτων, τα οποία...

Η ποίηση σε τρεις παραγράφους

Παστάκας Σωτήρης

Στο δοκίμιο, που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Φρέαρ , ο Σωτήρης Παστάκας φανερώνει την «...

Αυτομιμητικός λόγος και αυτοαναπαράσταση

Πασχαλίδης Γρηγόρης

Στο κεφάλαιο της μελέτης του Η ποιητική της αυτοβιογραφίας ο Γρηγόρης Πασχαλίδης εισηγείται τον όρο αυτομιμητικό γένος...

Το αυτομιμητικό γένος: ορισμός

Πασχαλίδης Γρηγόρης

Στο κεφάλαιο της μελέτης του Η ποιητική της αυτοβιογραφίας ο Γρηγόρης Πασχαλίδης εισηγείται τον όρο αυτομιμητικό γένος...

Σκέψεις για το σύγχρονο διήγημα και τις ρίζες του

Πατίλης Γιάννης

Από τους πρώτους και συνεπέστερους προωθητές του είδους ο Γιάννης Πατίλης καταθέτει τις απόψεις του για τη θέση των...