Κριτικά κείμενα

Η γυναικεία ανάγνωση στην Ευρώπη του 19ου αιώνα

Λεοντσίνη Μαίρη

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, χάρη στη σταδιακή γενίκευση της εκπαίδευσης, οι γυναίκες έγιναν καταναλώτριες κάθε είδους...

Η έμφυλη διάσταση της αναγνωστικής πρακτικής

Λεοντσίνη Μαίρη

Στις έρευνες πολιτιστικών πρακτικών, οι οποίες έχουν διενεργηθεί στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται ότι οι...

Πώς μελετάμε την ανάγνωση;

Λεοντσίνη Μαίρη

Στο κείμενο αναφέρονται τα θέματα, τα οποία συνήθως γίνονται αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια της κοινωνιολογίας της...

Δεν είναι ο Οιδίποδας: μύθος και ιστορία

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Στα αποσπάσματα ο Δ.Ν. Μαρωνίτης σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο συλλειτουργούν ο μυθολογικός και ο ιστορικός...

Ζητήματα ορολογίας

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται στη διάκριση του Δ.Ν. Μαρωνίτη ανάμεσα σε αρχαιόμυθα και αρχαιόθεμα ποιήματα, και το...

Η ανάγνωση μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα

Μαρωνίτης Δ.Ν.

Η ανάγνωση, τόσο ως απόπειρα ερμηνείας όσο και ως κοινωνική πρακτική, θεματοποιείται συχνά μέσα στα ίδια τα λογοτεχνικά...