Κριτικά κείμενα

Ζωή εναντίον πλοκής

Mailer Norman

Πώς οι χαρακτήρες δυναμώνουν και αποδεσμεύονται από το πρότυπό τους, αλλά και από τις προθέσεις του συγγραφέα; Πώς...

Το αντικείμενο, τα καθήκοντα και οι μέθοδοι της ιστορίας της λογοτεχνίας

Medvedev P.N., Bakhtin Μ.M.

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται το πώς το λογοτεχνικό κείμενο βρίσκεται σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό, το ιδεολογικό...

Η πυξίδα της ειρωνείας

Muecke D.C.

Στην κλασική μελέτη του για την ειρωνεία ο καναδός μελετητής προτείνει μια τροπολογική προσέγγισή της, δημιουργώντας...

Η αυτοπαρωδία

Poirier Richard

Αν και γραμμένο περίπου πριν από μισό αιώνα, το άρθρο του Poirier διατηρεί σημαντική θέση στη βιβλιογραφία, διότι...

Ο λογοτεχνικός κανόνας και το συμβολικό του κεφάλαιο

Reinert Thomas

Στο βιβλίο του John Guillory Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation (University of Chicago 1993...

Λόγος και σύμβολο

Ricoeur Paul

Ο φιλόσοφος υπερβαίνει την παραδοσιακή (αριστοτελική στην ουσία της) αντίληψη της μεταφοράς ως σύγκρισης και την βλέπει...