Κριτικά κείμενα

Για την παρωδία

Rose Margaret

Στην κλασική μελέτη της για την παρωδία, η Rose εξετάζει την παρωδία ως μια μορφή ασυνέχειας της λογοτεχνίας, διερευνά...

Ο μύθος στον Διαφωτισμό

Ruthven Kenneth

Ο Kenneth Ruthven παρουσιάζει στο επιλεγμένο απόσπασμα τη στάση του Διαφωτισμού απέναντι στον μύθο, ενώ αναφέρεται και...

Οι Ανατολίτες στη λογοτεχνία του αποικιοκράτη

Said Edward

Ποιες είναι οι εικόνες μας για τον άνθρωπο που δεν ανήκει στον πολιτισμό της «Δύσης», και ειδικότερα για τον «Ανατολίτη...

Η κωμική γραφή

Sareil Jean

Στο βιβλίο του ο Sareil διερευνά τη σχέση των εννοιών που εμπίπτουν στην περιοχή της ποιητικής με την ευρύτερη περιοχή...

Η ποιητική της ειρωνείας

Schoentjes Pierre

Στη μελέτη του ο Schoentjes επιχειρεί τη διάκριση μεταξύ ειρωνείας και χιούμορ με βάση τη διάκριση γέλιου και χαμόγελου.

Graphic novels: Μια όψιμη μορφή των κόμικς

Soloup

Στο άρθρο του ο Soloup παρουσιάζει διεξοδικά τη χρήση του όρου, πώς τον έχουν προσδιορίσει ξένοι δημιουργοί ή...