Κριτικά κείμενα

Για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880

Βαρελάς Λάμπρος

Tο απόσπασμα μας δίνει συνοπτικά την εικόνα για την πεζογραφία της πρώτης πεντηκονταετίας του νεοελληνικού κράτους,...

Συμβολισμοί της Ελένης στη νεοελληνική ποίηση

Βαρελάς Λάμπρος

Το παρακάτω απόσπασμα από τη μελέτη του Λάμπρου Βαρελά αναφέρεται στους συμβολισμούς που αποδόθηκαν στο μυθικό πρόσωπο...

Φιλοσοφία και/ή/ως λογοτεχνία

Βιρβιδάκης Στέλιος

Στο μελέτημα του Στέλιου Βιρβιδάκη, διασαφηνίζονται οι στόχοι της Φιλοσοφίας και της Λογοτεχνίας, αναφέρονται...

Ο Μεγάλος Δικτάτορας

Βογιατζόγλου Αθηνά

Η μελέτη της Αθηνάς Βογιατζόγλου εξετάζει τη σχέση του ποιητή Γιώργου Κοτζιούλα με τον κινηματογράφο. Επικεντρώνεται...

Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης: Αναγνωστάκης και ετερωνυμία

Βούλγαρη Σοφία

Το 1980 ο Μανόλης Αναγνωστάκης υπογράφει την Παιδική Μούσα, μια συλλογή με έμμετρα, ομοιοκατάληκτα σατιρικά...

Ο Οριενταλισμός ως κριτικό πεδίο έρευνας του λογοτεχνικού κανόνα

Γαζή Έφη

Με το κλασικό πλέον βιβλίο του Οριενταλισμός, ο Edward Said εγκαινίασε ένα νέο πεδίο κριτικής έρευνας, αμφισβητώντας τα...