Οδυσσέας ΙΙΙ

Οδυσσέας ΙΙΙ

Ελαιογραφία του Γιάννη Νίκου (170x110 εκ., 1999). Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων ατενίζοντας το πέλαγος. Πηγή: Γιάννης Νίκου .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα