Οδυσσέας ΙΙ

Οδυσσέας ΙΙ

Ελαιογραφία του Γιάννη Νίκου (120x90 εκ.). Ο Οδυσσέας, το ναυαγισμένο καράβι του και η Ιθάκη στον ορίζοντα. Πηγή: Γιάννης Νίκου .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα